ENA HRi intensive enamel white (IW)

ENA HRi intensive enamel white (IW)
MADE IN: ITALY